Anasayfa

Bağımlılık

Bağımlılık

Uyuşturucu / uyarıcı maddelerin ve alkol kullanımı özellikle son 10 yılda önemli bir artış göstermiştir. Alkol madde kullanımı sadece alkol ve madde kullanan kişiyi değil, aileyi, çevreyi ve toplumun her kesimini etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunudur.
Alkol ve madde kullanımı bu kadar yaygınlaşırken, koruyucu önlemlerin geliştirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Sanılanın aksine gençlerin tamamı alkol ve madde kullanmamaktadır. Amaç alkol ve madde kullanımına özenmeyi artıran yanlış inanç ve yaklaşımların değişmesini sağlamaktır. Gençlerimizin, ailelerinin ve okulların bu sorun karşısında hazırlıksız olmamaları için bu sitedeki bilgileri yayınlamayı planladık.
Gençler; alkol ve madde kullanımının kişinin hayatına verdiği bedensel, ruhsal, sosyal ve yasal zararlar konusunda daha bilinçli oldukları zaman, bu tür maddelerden uzak durmak için daha kararlı olabilirler.
Bu nedenle alkol ve madde kullanımının önlenmesinde ailelere ve her çocuğun gitmek zorunda olduğu okula yani idareciler ve öğretmenlere çok büyük bir görev düşmektedir. Gençler alkol ve maddelerin etkileri, alkol ve madde kullanımının sonuçları gibi bilgileri okulda öğretmenlerinden, evde anne babalarından almazlarsa, bu bilgilere kimden ulaşacaklardır? Alkol ve madde kullanımını teşvik eden, yalan yanlış bilgilerle çocuklarımızın donatılmasından onları korumak bizim görevimizdir. Sizlerin bu sorumluluk bilinciyle önce bu konuda kendi bilginizi artırmanız, sonra doğru yaklaşımları gençlerle paylaşmanız, gençlerin tüm hayatını etkileyen, normal gelişmelerini durduran, toplumu her alanda tehdit eden alkol ve madde kullanım sorunu ve bunun olumsuz sonuçlarından korumaya hizmet edecektir.
Hep birlikte temiz ve özgür bir gelecek kurmamız dileğiyle…

Bağımlılık nedir?

Bağımlılık zarar verici sonuçlar doğurmasına karşın, zorlantılı bir şekilde madde arama ve kullanma ile karakterize süreğen ve tekrarlayıcı bir beyin hastalığıdır. Bu hastalığa zarar verici davranışlar da eşlik etmektedir. Bağımlılık, hem beyni hem de davranışları etkileyen bir hastalıktır. Ancak bu hastalığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmamak gerekir. Bu hastalığın gelişmesi ve ilerlemesinde birçok biyolojik ve çevresel etmenler rol oynamaktadır. Ancak bağımlılık bir sürecin sonunda gelişen bir olgudur. Bağımlılık gelişene kadar kişi bazı evrelerden geçer. Önce denemek amaçlı kullanım, daha sonra sosyal kullanım ve bu aşamadan sonra kötüye kullanım ve bağımlılık ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle alkol ve madde kullanımının erken tanınması ile birçok olumsuz sonucun gelişmesi önlenebilir. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanmış olan tanı sınıflamasında (DSMIV) bağımlılık tanısı şu ölçütlere dayanarak konmaktadır: Bağımlılık 12 aylık bir dönem içinde aşağıda sıralanan belirtilerden üç veya daha fazlasının bulunması ile tanımlanmır.
Tolerans gelişmesi: Maddenin etkisinin ortaya çıkabilmesi için kullanılan madde miktarının artırılması ihtiyacıdır. Madde kullanımına ilk başlandığı zaman kullanılan miktar bir süre sonra aynı etkiyi ortaya çıkarmamaktadır. Örneğin ortalama günde 20 tane sigara kullanan bir bağımlı, siagara kullanmaya ilk başladığından bundan çok daha az sayıda sigara içmektedir. Opiyat (eroin) ve uyarıcıları (kokain) yoğun bir biçimde kullananlarda önemli ölçüde tolerans gelişebilir.
Yoksunluk belirtileri: Uzun süre yoğun bir biçimde kullanılan maddenin, kullanımı kesildiğinde veya azaltıldığında, kanda ve dokulardaki madde düzeyi düşmeye başladığında, ortaya çıkan fizyolojik ve bilişsel belirtiler ve bunlara eşlik eden uyumu bozan davranışsal değişikliklerdir. Bu hoş olmayan yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ile kişi tekrar madde kullanarak bu belirtilerden kaçmayı veya hafifletmeyi sağlamaya çalışır. Kullanılan maddenin cinsine göre ortaya çıkan yoksunluk belirtileri farklılık gösterir. Alkol gibi bazı maddelerin vücuttan çekilmesi sırasında ortaya çıkan bu yoksunluk belirtileri yaşamı tehdit eder nitelikte olabilir.
Tasarlandığından daha uzun süre ve yüksek miktarlarda alınması: Kişinin madde kullanımını kontrol etme çabaları başarısızlıkla sonuçlanır. Kullanım miktar ve süresi kontrol dışı bir hal alır.
Sık ve başarısız bırakma girişimleri: Madde kullanımını kontrol etmek için girişilen bir diğer çaba bırakma girişimleridir. Bağımlılık düzeyine gelmeden önceki kontrollü kullanım dönemine dönme umudu ile bırakma girişimleri olur, ancak bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanır.
Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama: Tüm yaşam maddenin etkisinin yeniden tesis edilmesi ve bunun son kez olmasına karar verme çabası üzerine kurulu bir hal alır.
Madde kullanımı nedeni ile sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin azalması ya da tamamen bırakılması: Madde kullanımını sürdürmek ve madde kullanan arkadaşları ile daha çok zaman geçirmek için ailesi ile ilgili etkinliklerden ve özel zevklerinden uzak durur. İşine karşı ilgisi, işe odaklanması bozulur ve çalışma hayatında sorunlar yaşanmasına neden olur. tüm yaşam madde temini ve kullanımı etrafında döndüğü için kişinin kendisini sosyal, kişisel ve mesleki etkinliklerden kaçınma ve giderek daha büyük oranlarda kayıp yaşanmasına yol açar.
Zarar görmesine rağmen madde kullanımını sürdürme: Madde kullanımı giderek diğer tüm önemli etkinliklerinin yerini alır. Bunun sonucunda psikolojik, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açtığını bildiği halde madde kullanımı sürdürülür.
Alkol ve madde bağımlılığı tanısı kişiden alınan öykü, yoksunluk belirtilerinin gözlenmesi, idrar ve kan testleri ve saç testi ile konmaktadır. Bağımlılık tedavisi olan, düzelebilen bir hastalıktır. Maddesiz yaşamın yeniden inşa edilmesi ile birlikte, madde kullanımı sonucu oluşan kayıpların giderilmesi mümkün olmaktadır.

Alkol Bağımlılığı

Alkol bağımlılığı

Alkol bağımlılığı, alkol tedavisi ve tedavi yöntemleri

 

Alkol Bağımlılığı

Alkol bağımlılığı

Alkol bağımlılığı, alkol tedavisi ve tedavi yöntemleri