Alkol bağımlılığı tedavisinde ardırma – detoksifikasyon – nedir?

Bağımlılık > Alkol bağımlılığı tedavisinde ardırma – detoksifikasyon – nedir?

Arındırma – detoksifikasyon – nedir

Alkol bağımlılığında arındırma; Uzun süreli ve ağır alkol alımının bırakılması ya da azaltılmasından sonra alkolün vücuttan çekilmesine bağlı olarak yoksunluk (çekilme belirtileri) ortaya çıkmaktadır. Bu yoksunluk belirtileri hafiften şiddetliye kadar geniş bir yelpazede görülmektedir. Alkol yoksunluk belirtileri bazen yaşamı tehdit edecek boyutta olabilir. Bu nedenle alkol bağımlılığı olan bir kişide alkolün ilk bırakıldığı dönemde tıbbi tedaviye (ilaç tedavisi) ihtiyaç duyulmaktadır.

Alkol bağımlısı olan bir kişide alkolün bırakıldığı veya kullanılan miktar azaltıldığı zaman birkaç saat veya gün içinde aşağıdaki belirtiler ortaya çıkmaktadır:

  • Terleme
  • Nabız hızlanması
  • Ellerde titreme
  • Uykusuzluk
  • Bulantı veya kusma
  • Gelip geçici görsel, dokunsal ya da işitsel algı bozuklukları (Böcek vs gibi hayal görme, vücudunda böcek yürümesi hissetme, ses duyma gibi)
  • Huzursuzluk
  • Endişe
  • Sara nöbetleri

Alkol bağımlılığında arındırma (detoksifikasyon) tedavisi çoğunlukla ayaktan tedavi ile bir hafta 10 gün içinde tamamlanır. Tedavide alkolün çekilme belirtilerinin düzeltilmesini sağlayan ilaçlar kullanılır. Etkin bir arındırma (detoksifikasyon) tedavisi, tedavinin bir sonraki aşaması olan davranış değişikliklerinin planlandığı psikososyal tedaviye geçişi kolaylaştırmaktadır.

Bu yakınmalar %10 civarı vakada çok şiddetli olabilir. Bazı vakalarda daha şiddetli bir tablo olan bilinç bozuklukları ve bilişsel bozukluklar ile giden Deliryum Tremens görülebilir. Bu durumda tedavi hastaneye yatırılarak yapılmalıdır.