Alkol bağımlılığı

Bağımlılık > Alkol bağımlılığı

Alkol bağımlılığı

Alkol bağımlılığı

Alkol bağımlılığı

Alkol kullanım bozukluklarının insanlik tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir. Alkol kelimesi Arapça cevher, esans, öz anlamına gelen alkihl sözcüğünden gelmektedir. Önceleri sarhoş olmayacak derecede alkol kullanımı ilkel çağlarda dinsel törenlerde yer almıştır.Eski yunan içki tanrısı Dionysos adına düzenlenen şenliklerde şarap içildiği bilinmektedir. MÖ 2000 yıllarında Hammurabi yasalarında alkol alımı ve satımı için kurallar yazılmıştır. Mezopotomya ve diğer akdeniz ülkelerinde yaşamış olan ulusların alkollü içkileri çok önceden beri kullandıkları bilinmektedir. Hıristiyanlıkta şarap İsa nın kanını temsil eden kutsal bir içkidir .İslamiyette ise zararlı olduğu için yasaklanmıştır. Tarih boyunca Hipokrattan başlıyarak pek çok hekim alkollü içkilerin insan sağlığına zararından söz etmişlerdir. Ancak alkol kullanımı sonucu oluşan bağımlılığın bir hastalık olarak ele alınması son 150 yıla dayanmaktadır.

“Alkolizm” terimini ilk kez İsviçreli bir halk sağlığı uzmanı ( Magnus Huss) 1849 yılında kullanmış ve o zamandan beri kullanımı devam etmiştir.
1900 ‘lu yılların başlarında E.M Jellinek alkolizmi bir hastalık olarak tanımlamıştır

Meyva ve tahıllardaki şekerden elde edilen etil alkol içkilerde kullanılan alkol çeşididir. Fermentasyon ve distilasyon yolu ile elde edilir.

Alkol kullanım bozuklukları gün geçtikçe mortalite ve morbidite açısından önem kazanmaya devam etmektedir. Birçok batı ülkesinde alkol kullanımı yaygındır. ABD de1977 de yapılan bir ulusal çalışmada Erkekerin %86.6 sı kadınların %77.5 i alkollü içecekler tüketmektedirler. Gençlerin çoğu ergenlik döneminde özenti ile alkole başlamaktadır. İlk defa içkiyi kullanma yaşı 12-14 yaşa kadar inmiştir. Alkolle ilgili sorunlar ise 18-25 yaş arasında çıkmaya başlamıştır.tedavi için başvurma çogu kez 40 yaşlarında olmakta ve ölüm 55-60 yaşlarında kalp hastalığı, kaza, intihar ve kanser gibi nedenlerle oluşmaktadır. ABD de alkol bağımlılığının % 10 olduğu bildirilmektedir. Önceleri bir erkek hastalığı olarak düşünülürken (1/5-6 oranlarda) şimdi ise bu ayrım ortadan kalkmıştır. (1/2 oranına inmiştir). Ülkemiz de büyük kentlerde küçük ölçekli yapılan epidemiyolojik çalışmalar alkole başlama yaşının 12 lere kadar indiğini göstermektedir. En çok başlama 15-22 yaş arasında olmakta ve daha çok erkekler alkole başlamaktadır.Alkol bağımlılığı için elde edilen veriler %0.8-1.6-2 gibi rakamlar vermektedir. Halen alkol tüketimini erkeklerin çoğunlukla yaptığını söyleyebiliriz.