Ana Sayfa Bağımlılık Alkol Bağımlılığı Madde Bağımlılığı Bağımlı Yakınları Diğer Bağımlılıklar

BAĞIMLILIK BİR KADER DEĞİLDİR, TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIKTIR.

Bağımlılığı etkileyen risk ve koruyucu etmenler nelerdir?

Risk etmenleri nelerdir?

Gençler alkol ve madde kullanımı açısından önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır. Ancak sadece genç olmak alkol ve madde kullanmayı belirlemede yeterli olmamaktadır. Bazı başka etmenlerin de varlığı alkol ve madde kullanmaya başlamada bir yatkınlık oluşturmaktadır. Bu etmenlerin hiçbiri alkol ve madde kullanımının ortaya çıkmasında tek başına etkili değildir. Birçok faktör bir araya gelerek etkili olmakta, aynı zamanda koruyucu etmenler de devreye girmektedir. Risk etmenleri şöyle özetlenebilir:

•  Yoksulluk

•  Gelir düzeyi düşük bir bölgede yaşamak

•  İşsizlik

•  Evdeki yaşam koşullarının uygun olmaması

•  Suç oranının yüksek olması

•  Ailede madde kullanan bireylerin varlığı

•  Çocuk istismarı ve ihmalinin olması, aile içi şiddet

•  Aile içi stresin fazla olması (örneğin ekonomik sorunlar)

•  Geniş ve kalabalık aileler

•  Düşük eğitim düzeyine sahip ebeveynler

•  Parçalanmış, boşanmış aileler

•  Ebeveynlerden birinin kaybı

•  Baskıcı ve ilgisiz aile ya da aşırı koruyucu, kollayıcı aile

•  Aile içinde gencin özdeşim kurabileceği bir bireyin olmaması

Gence ait nedenler:

•  Fiziksel ya da ruhsal hastalıklar

•  Öğrenme güçlükleri

•  Duygularını ifade etmekte güçlük

•  Aşırı duyarlılık

•  Stresle başa çıkma yetisinin düşük olması

•  İlişki kurmakta zorluk

•  Düşük kendine güven

•  Aşırı tepkisellik, kendisini kontrol etmekte güçlük, ödüllendirmenin gecikmesine dayanamama

•  Okul başarısızlığı

•  Şiddet içeren davranışlarda bulunma

•  Suç işlemeye yatkınlık

Koruyucu etmenler nelerdir?

Alkol ve m adde kullanımına risk etmenleri olduğu kadar koruyucu etmenler de etki etmektedir. Koruyucu etmenlerin kuvvetlendirilmesi, gençler için bu etmenlerin baskın olmasının sağlanması alkol ve madde kullanımını önleyici bir rol oynayacaktır.

•  Orta ya da üst sosyoekonomik düzey

•  Düşük işsizlik oranı

•  İyi komşuluk ilişkileri

•  Suç işleme oranının az olması

•  Okulun gence kendini gerçekleştirmesi için olanaklar sunması

•  Öğrenme, katılım ve sorumluluğu destekleyen okul ortamı

•  Kaliteli sağlık hizmeti

•  Sosyal hizmetin varlığı

•  Öğrenmeyi destekleyen ebeveynler

•  Dört çocuktan az olması

•  Stresli yaşam olaylarının az sayıda olması

•  Akraba ilişkilerinin güçlü olması

•  Evlilik ilişkisinde düşük çatışma

Gence ait nedenler:

•  Uygun erken gelişim ve konuşma

•  Zeka düzeyini yüksek olması

•  Sağlıklı olmak

•  Sevecen olma

•  Uyumlu olma

•  Beklentilerin sağlıklı olması

•  İç disiplinin olması

•  İçsel kontrolün varlığı

•  Sorun çözme yetilerine sahip olma

•  Toleranslı olma

Doç. Dr. Defne Tamar Gürol

Batem'e ait Bağımlılığı etkileyen riskler ve Bağımlılığı etkileyen koruyucu etmenler sayfalarından alınmıştır.

 

Diğer önemli başlıklar :

* Bağımlılık

* Bağımlılık nedir?

* Bağımlılık riskini artıran çevresel etmenler nelerdir?

* Bağımlılığı etkileyen diğer etmenler nelerdir?

* Bağımlılığı etkileyen risk ve koruyucu etmenler nelerdir?

* Ergenlik döneminde risk neden artmaktadır?

* Ne kadar zamanda bağımlı olunur?

* Başarılı bir bağımlılık tedavisinin prensipleri nelerdir?

* İlaç olarak kullanılan bağımlılık yapan maddeler

* Bağımlılık tedavi merkezi

 

Bağımlılık Hakkında

Bağımlılık nedir?

Ne kadar zamanda bağımlı olunur?

Psikoaktif maddeler ve bağımlılık

Bağımlılığı etkileyen diğer etmenler nelerdir?

Bağımlılık riskini artıran çevresel etmenler nelerdir?

Başarılı bir bağımlılık tedavisinin prensipleri nelerdir?

Bağımlılığı etkileyen risk ve koruyucu etmenler nelerdir?

Alkol Bağımlılığı Hakkında

Alkol bağımlılığı

Alkol yoksunluğu (craving)

Alkol kullanımının yol açtığı bozukluklar

Metil alkol zehirlenmeleri

Madde Bağımlılığı Hakkında

Madde kullanımı nasıl anlaşılır?

Gençler neden madde kullanır?

Gençler hangi maddeleri kullanmaktadır?

Ülkemizde madde kullanım yaygınlığı

Madde kullanımının önlenmesinde ailenin rolü nedir?

Madde kullanımını önlemede anne-babalara yapılabilecek öneriler nelerdir?

İlaç olarak kullanılan bağımlılık yapan maddeler

Bağımlılık Testleri

Alkol kullanım bozukluklarını saptama ölçeği

Fagerstörm sigara bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Xanax kullanımını değerlendirme ölçeği

İnternet bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Seks bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Alış veriş bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Uyuşturucu madde kullanımını değerlendirme ölçeği

Önemli Bağlantılar

Sigara Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Alkol Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Yeme Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Batem

Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Kumar Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Bilgi Merkezi

bilgi@bagimlilik.info.tr

İnternet Bağımlılığı Tedavi Merkezi

İş Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Alkol Bağımlılığı Bilgi Merkezi

Kumar bağımlılığı tedavisi