Ana Sayfa Bağımlılık Alkol Bağımlılığı Madde Bağımlılığı Bağımlı Yakınları Diğer Bağımlılıklar

BAĞIMLILIK BİR KADER DEĞİLDİR, TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIKTIR.

 

Gençler neden madde kullanır?

Gencin tüm çevresi –ev, okul, yaşadığı çevre- çocuğun madde deneyip denemeyeceğinde etkili olmaktadır.

Gençler birçok nedenle madde kullanmaya başlar. En sık görülen nedenler şunlardır:

  • Merak, gençlerin madde kullanmaya başlamasında ilk sırayı alır. Bu nedenle merakı artıracak, madde kullanımını özendirecek davranışlardan kaçınılması gerekir. Madde kullanımının sonuçları ile ilgili doğru bilgilendirme yapılması merakı artırmaz. Maddenin haz verici etkilerine ilişkin bilgiler merakın artmasında daha etkilidir. Bu bilgiler arkadaşlardan, madde kullanan kişilerden, basın yoluyla yayılmaktadır. Amaç merakı artırmak olmasa dahi bilmemek merakın artması ile sonuçlanmaktadır. Haz verici etkiye vurgu yapılarak yayılan bilgilerin uyandırdığı merak ancak bilgili erişkinler, anne-babalar, öğretmenler ve gençler kanalı ile ortadan kaldırılabilir.
Sosyal bir grubun parçası olmak karşımıza çıkan en önemli ikinci nedendir. Ergenlik döneminde anne-baba etkisi giderek azalırken, akran grupları daha önemli bir hal almaktadır. Bu nedenle gençlerin toplumdışı davranışları benimsemiş, madde kullanımının kabul gördüğü akran grupları ile ilişkilerinin olması benzer davranışları göstermeleri için bir risk oluşturmaktadır. Arkadaşlar tarafından yapılan ısrara karşı koymak güçtür. Bu nedenle okulda bu tür davranışları benimseyen gruplara uygun müdahalelerde bulunulması, sorunun gençler arasında yayılmasını önleyecektir.
  • Sigara içen gençlerin, alkol ve diğer maddeleri kullanma riski daha fazladır. Hedef davranış sigara karşıtı bir tutum olmalı, gençlerin öncelikle sigara kullanmaya başlamasının önlenmesi amaçlanmalıdır. Yapılan önleme çalışmaları, gençler arasında sigara kullanım yaygınlığının artış hızının yavaşlamasının önemli etkileri olduğunu göstermiştir. Bu nedenle okullarda sigara önleme çalışmalarının önemi dikkate alınmalıdır.
  • Çalışmalar aile üyeleri arasında alkol ve diğer madde kullanımının olmasının çocukların madde kullanmaya başlamasında önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Risk altındaki çocuk ve gençlerin tespiti ve koruyucu çalışmalar önem kazanmaktadır.
  • Gerginlik, öfke, çökkünlük, sıkıntı gibi psikolojik durumlarla başa çıkmak için madde kullanımı olabilir. Fakat madde kullanımı yaşam sorunları ile başa çıkmak için iyi bir yol değilidir. Madde kullanımı sorunların çözülmemesine hizmet eder ve büyümeyi engeller. Genç görünürde bir an önce büyümek için madde kullanırken, madde kullanarak büyümeyi tamamen durdurmuş olur.

İnsanların madde kullanırken değişik amaçları olabilir:

  • İyi hissetmek için. Maddelerin büyük bir kısmı yoğun bir haz duygusu ortaya çıkarır. Başlangıçta hissedilen bu mutluluğu başka etkiler takip eder. Uyarıcı maddelerde bu iyi hissetme durumunu enerji artışı izlemektedir. Tam tersi uyuşturucu etkiye sahip maddelerde, iyi hissetme durumunu gevşeme hissi takip etmektedir.
  • Daha iyi hissetmek için. Sosyal ortamlarda gerginlik yaşayan, çökkün olan bazı kişiler huzursuzluk, gerginlik hissini azaltmak ve rahatlamak için madde kullanmaktadır. Gerginlik ve stres madde kullanmaya başlamak, devam etmek ve tedavi sonrası yaşanan nükslerde en önemli etmendir.
  • Daha iyi yapmak için. Günümüzde her şeyin en iyisini yapmak, çok güçlü olmak, yüksek performans göstermek ile ilişkili baskı, uyarıcı maddelerin kullanımı ve sürdürülmesinde etkili olmaktadır.
  • Merak ve “herkes madde kullandığı için”. Gençler akran baskısından çok daha fazla etkilenmektedir. Herkesin madde kullandığı dedikodusu doğru değildir. Ancak bu gençler için özendirici bir etki yaratmaktadır.

Doç. Dr. Defne Tamar Gürol

Diğer önemli başlıklar :

* Bağımlılık

* Bağımlılık nedir?

* Bağımlılık riskini artıran çevresel etmenler nelerdir?

* Bağımlılığı etkileyen diğer etmenler nelerdir?

* Bağımlılığı etkileyen risk ve koruyucu etmenler nelerdir?

* Ergenlik döneminde risk neden artmaktadır?

* Ne kadar zamanda bağımlı olunur?

* Başarılı bir bağımlılık tedavisinin prensipleri nelerdir?

* İlaç olarak kullanılan bağımlılık yapan maddeler

* Bağımlılık tedavi merkezi

 

Bağımlılık Hakkında

Bağımlılık nedir?

Ne kadar zamanda bağımlı olunur?

Psikoaktif maddeler ve bağımlılık

Bağımlılığı etkileyen diğer etmenler nelerdir?

Bağımlılık riskini artıran çevresel etmenler nelerdir?

Başarılı bir bağımlılık tedavisinin prensipleri nelerdir?

Bağımlılığı etkileyen risk ve koruyucu etmenler nelerdir?

Alkol Bağımlılığı Hakkında

Alkol bağımlılığı

Alkol yoksunluğu (craving)

Alkol kullanımının yol açtığı bozukluklar

Metil alkol zehirlenmeleri

Madde Bağımlılığı Hakkında

Madde kullanımı nasıl anlaşılır?

Gençler neden madde kullanır?

Gençler hangi maddeleri kullanmaktadır?

Ülkemizde madde kullanım yaygınlığı

Madde kullanımının önlenmesinde ailenin rolü nedir?

Madde kullanımını önlemede anne-babalara yapılabilecek öneriler nelerdir?

İlaç olarak kullanılan bağımlılık yapan maddeler

Bağımlılık Testleri

Alkol kullanım bozukluklarını saptama ölçeği

Fagerstörm sigara bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Xanax kullanımını değerlendirme ölçeği

İnternet bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Seks bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Alış veriş bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Uyuşturucu madde kullanımını değerlendirme ölçeği

Önemli Bağlantılar

Sigara Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Alkol Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Yeme Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Batem

Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Kumar Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Bilgi Merkezi

bilgi@bagimlilik.info.tr

İnternet Bağımlılığı Tedavi Merkezi

İş Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Alkol Bağımlılığı Bilgi Merkezi

Kumar bağımlılığı tedavisi