Ana Sayfa Bağımlılık Alkol Bağımlılığı Madde Bağımlılığı Bağımlı Yakınları Diğer Bağımlılıklar

BAĞIMLILIK BİR KADER DEĞİLDİR, TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIKTIR.

Bağımlılık Hakkında

Bağımlılık nedir?

Ne kadar zamanda bağımlı olunur?

Psikoaktif maddeler ve bağımlılık

Bağımlılığı etkileyen diğer etmenler nelerdir?

Bağımlılık riskini artıran çevresel etmenler nelerdir?

Başarılı bir bağımlılık tedavisinin prensipleri nelerdir?

Bağımlılığı etkileyen risk ve koruyucu etmenler nelerdir?

Alkol Bağımlılığı Hakkında

Alkol bağımlılığı

Alkol yoksunluğu (craving)

Alkol kullanımının yol açtığı bozukluklar

Metil alkol zehirlenmeleri

Madde Bağımlılığı Hakkında

Madde kullanımı nasıl anlaşılır?

Gençler neden madde kullanır?

Gençler hangi maddeleri kullanmaktadır?

Ülkemizde madde kullanım yaygınlığı

Madde kullanımının önlenmesinde ailenin rolü nedir?

Madde kullanımını önlemede anne-babalara yapılabilecek öneriler nelerdir?

İlaç olarak kullanılan bağımlılık yapan maddeler

Bağımlılık Testleri

Alkol kullanım bozukluklarını saptama ölçeği

Fagerstörm sigara bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Xanax kullanımını değerlendirme ölçeği

İnternet bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Seks bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Alış veriş bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Uyuşturucu madde kullanımını değerlendirme ölçeği

 

Kumar bağımlılığında sınıflama

Patolojik kumar ilk kez 1980 yılında DSM-III' te dürtü kontrol bozukluğu içinde sınıflandırılmıştır. DSM III-R' de ise psikoaktif madde kullanımı ve bağımlılık arasındaki benzerlik vurgulanmıştır (Kaplan ve Sadock 1995). DSM-IV'de de Patolojik Kumar Oynama olarak “Başka Bir Yerde Sınıflandırılmamış Dürtü Denetim Bozuklukları” başlığı altında yer almıştır. Tanı ölçütleri şöyledir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 1995).

Kumar oynama üzerine kişinin aşırı kafa yorması,

  • istediği heyecanı duymak için giderek artan miktarlarda parayla kumar oynama gereksinimi duyması,
  • bir çok kez başarısız kumar oynamayı denetim altına alma, azaltma ya da bırakma çabasının olması,
  • kumar oynamayı azaltma ya da bırakma girişimlerinde bulunurken huzursuzluk ya da irritabilite duyumsaması,
  • sorunlarından kaçmak ya da disforik bir duygudurumdan kurtulmak için kumar oynaması,
  • parayla kumar oynayıp kaybetmesinin ardından kaybettiklerini yerine koymak için çoğu kez geri gelmesi,
  • ne kadar kumar oynadığını gizlemek için aile üyelerine, terapistine ya da başkalarına yalan söylemesi,
  • kumar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasa dışı eylemlerde bulunması,
  • kumar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini, işini ya da eğitimiyle ya da mesleğinde başarı kazanması ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atması ya da kaybetmesi,
  • kumar oynama nedeniyle içine düştüğü korkunç parasal durumdan kurtulmak için para sağlamak üzere başkalarına güvenmesidir.
DSM IV'deki patolojik kumar bağımlılığı tanı kriterlerini geçerlik, güvenirlik ve doğruluğunu sınıflama çalışmasında; DSM-IV'ün yüksek geçerlik ve güvenirliği olduğunu, bu kriterlerden 4 tanesi yerine 5 tanesinin kesim puanı olarak alınmasının doğru sınıflama olacağını yaptığı belirtmektedir (Stinchfield ve ark. 2005).

Patolojik kumarın tanımlanması, dürtü kontrolünün bozuk olması, kompulsif niteliği, bağımlılık sendromlarına benzer klinik özellikler göstermesi nedeniyle zorluk göstermektedir. (DeCaria ve Hollander 1993). Bu yüzden patolojik kumarın ruhsal bir bozukluk olup olmadığı sıklıkla tartışılmaktadır. En yaygın görüş patolojik kumarın ruhsal bir bozukluk olduğudur. Birçok çalışmada madde kullanımı ile patolojik kumar arasında benzerlikler olduğuna işaret edilmektedir. Patolojik kumar oynama, nevrotik bozukluklar spektrumu altında incelenirken bazı görüşlere göre patolojik kumar oynamanın aslında bir bağımlılık davranışı olduğu, bağımlılığın temelinde de kişinin kendi davranışlarını denetleyememesinin bulunduğu belirtilmekte, “bağımlılık kategorisi içerisinde yer alması gereken bir ruhsal bozukluk” olarak değerlendirilmektedir (Blume 1987, Lesieur 1992, Kalyoncu ve ark. 2003). Özellikle alkol veya diğer madde kullanım bozuklukları ile gösterdiği komorbidite bu görüşü desteklemektedir (Petry 2001). Kumar bağımlıları giderek zamanlarını ve paralarını kumara yatırmaları (tolerans), kumar oynamadıkları zamanda sürekli kumarı düşünmeleri, kumarı bıraktıklarında huzursuzluk ve sinirlilik yaşamaları (yoksunluk belirtileri), başarısız bırakma girişimlerinin olması patolojik kumarı bağımlılık kategorisi içerisinde düşünülmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Blume 1987, Lesieur 1992). Ruhsal bir bozukluk olmadığı görüşü daha az araştırmacı ise DSM IV' teki kritelerin para kayıplara ikincil olarak ortaya çıktığını savunmaktadır (Dickerson 1996, Walker 1992).

Bu görüş ayrılıklarının yanı sıra kumarın çok ciddi ruhsal ve sosyal sorunlara yol açtığı üzerinde her iki grupta ortak görüş birliği içindedir. Yapılan çalışmalarda patolojik kumar oynayan kişilerin çevresinin (eşi, aile, arkadaş vb.) olumsuz bir şekilde etkilendiği saptanmıştır. Patolojik kumar sadece oynayan kişide sorunlar yaratmakta kalmayıp aile üzerinde de olumsuz etkileri görülmektedir . Patolojik kumar bağımlısının eşinde ve çocuklarında psikiyatrik sorunlar, ebeveynlik görevinin ihmali, ayrılma ya da boşanmalar belirgindir (Blume 1996, Lesieur 1992, Politzer ve Hudak 1992). Patolojik kumar oynayan bir kişi etrafındaki 10-17 kişiyi olumsuz şekilde etkilemektedir (Politzer ve Hudak 1992).

Uzm. Psikolog Alper Aksoy

İlgilenebileceğiniz diğer bağlantılar:

Kumar Bağımlılığı Hakkında siteiçi bağlantılar
Kumar Bağımlılığı Hakkında sitedışı bağlantılar
Kumar bağımlılığı Kumar bağımlılığı
Kumar bağımlılığı tedavisi Kumar tedavisi
Kumar bağımlığının seyri
Kumar ve Aile
Kumar bağımlılarının kişilik özellikleri Sevdiğim insanın kumar sorunu mu var?
Kumar bağımlılığı ve bahis oyunları Tekrarlama sıklığı
Kumar bağımlılığı risk faktörleri Kumar bağımlılığı olan aile bireyine yardım etme
Kumar bağımlılığı türleri Kumar bağımlılığı olan kişilerde intiharı önleme
Kumar bağımlılığında sınıflama Patolojik kumar bağımlılığı
Kumar bağımlılığının belirtileri Tekrarlama sıklığı
Kumar bağımlılığının eştanısı Kumar bağımlılığı ile ilgili 10 soru
Kumar bağımlığının nedenleri Kumar tedavisinin önündeki engeller
Kumar bağımlığının yaygınlığı Kumar bağımlılığı için terapi
  İyileşmeyi devam ettirmek
  Hayat tarzını değiştirme
  Kumar oynama arzusu ile baş etme
  Kumar sorunum var mı?
  Kumar bağımlılığı tedavi merkezi

 

Önemli Bağlantılar

Sigara Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Alkol Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Yeme Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Batem

Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Kumar Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Bilgi Merkezi

bilgi@bagimlilik.info.tr

İnternet Bağımlılığı Tedavi Merkezi

İş Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Alkol Bağımlılığı Bilgi Merkezi

Kumar bağımlılığı tedavisi