Ana Sayfa Bağımlılık Alkol Bağımlılığı Madde Bağımlılığı Bağımlı Yakınları Diğer Bağımlılıklar

BAĞIMLILIK BİR KADER DEĞİLDİR, TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIKTIR.

Bağımlılık Hakkında

Bağımlılık nedir?

Ne kadar zamanda bağımlı olunur?

Psikoaktif maddeler ve bağımlılık

Bağımlılığı etkileyen diğer etmenler nelerdir?

Bağımlılık riskini artıran çevresel etmenler nelerdir?

Başarılı bir bağımlılık tedavisinin prensipleri nelerdir?

Bağımlılığı etkileyen risk ve koruyucu etmenler nelerdir?

Alkol Bağımlılığı Hakkında

Alkol bağımlılığı

Alkol yoksunluğu (craving)

Alkol kullanımının yol açtığı bozukluklar

Metil alkol zehirlenmeleri

Madde Bağımlılığı Hakkında

Madde kullanımı nasıl anlaşılır?

Gençler neden madde kullanır?

Gençler hangi maddeleri kullanmaktadır?

Ülkemizde madde kullanım yaygınlığı

Madde kullanımının önlenmesinde ailenin rolü nedir?

Madde kullanımını önlemede anne-babalara yapılabilecek öneriler nelerdir?

İlaç olarak kullanılan bağımlılık yapan maddeler

Bağımlılık Testleri

Alkol kullanım bozukluklarını saptama ölçeği

Fagerstörm sigara bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Xanax kullanımını değerlendirme ölçeği

İnternet bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Seks bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Alış veriş bağımlılığı değerlendirme ölçeği

Uyuşturucu madde kullanımını değerlendirme ölçeği

 

Kumar bağımlılığının eştanısı

Patalojik kumar bağımlılığının çeşitli ruhsal ve sosyal sorunlara yol açtığı görülmektedir.

Patalojik kumar oynama ile madde kullanımı, duygudurum, anksiyete, dikkat esikliği, hiperaktivite bozukluğu ve kişilik bozuklukları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (Ibanez ve ark. 2001, deCastro ve ark. 2005, Lesieur ve ark. 1986, İmona ve ark. 2005).

Patolojik kumar oynamayan kişilerin %20- 25' inde intihar riski olduğu saptanmıştır (Heineman 1992, Derevensky ve Gupta 2004, Ledgerwood ve ark. 2005). Patolojik kumar oynayanlarda depresyon görülme oranı %75 olarak saptanmıştır (McCormick ve ark. 1984, Roy ve ark. 1988). Somatizasyon, obsesif kompulsif bozukluk, cinsel işlev bozuklukları, paranoya ise en sık rastlanılan diğer bozukluklardır (Petry 2000). Komorbidite ile diğer bozukluklar bireyin kumar oynama davranışının şiddetiyle ilişkili görülmektedir.

Alkol ve madde kötüye kullanımı ile patolojik kumar oynama arasında ilişki olduğu görülmüştür (Lesieur ve ark. 1988, Ibanez 2001, Türkcan ve ark. 2001). Petry 2001' de yaptığı çalışmada madde veya alkol kullanan kişilerdeki patolojik kumar oynama yaygınlığını %13-33 arasında olduğunu bildirmiştir. Patolojik kumar oynayanların %50 sinde psikoaktif madde kullanım öyküsü saptanmıştır (İmona ve ark.2005). Başka bir çalışmada ise tedavi gören patolojik kumar oynayanların %19-39'un da alkol ve madde kötüye kullanımı olduğu, %47'sinin hayatlarının herhangi bir döneminde madde kötüye kullandıkları belirtilmiştir (Ramirez ve ark. 2005). Patolojik kumar oynayan kişilerin %24' ünün esrar, %4' ünün alkol, %11.5' inin kokain, %4.8' inin esrar kullandığı bulunmuştur. Ayrıca cinsiyete göre bakıldığında erkeklerde (%11,9) patolojik kumar oynama davranışının kadınlara (%7,5) oranla daha fazla olduğu görülmüştür (Toneatto ve Brennan 2002). 372 madde kullanıcısıyla yapılan başka bir çalışmada erkek madde kullanıcılarından %14' ünde kadınlardan %10' unun patolojik kumar oynadığı saptanmıştır (Langenbucher ve ark. 2001).

Madde ve alkol kullananlarda yalnız alkol bağımlılığı olanlara göre patolojik kumar daha sık görülmektedir. Araştırmacılar patolojik kumar sadece oynayan kişide sorunlar yaratmakta kalmayıp aile üzerinde de olumsuz etkileri görülmektedir. Kumar bağımlısının eşinde ve çocuklarında psikiyatrik sorunlar, ebeveynlik görevinin ihmali, ayrılma ya da boşanmalar belirgindir (Blume 1996, Lesieur 1992, Politzer ve Hudak 1992).

Kumarın suç ile ilişkisi olduğu görülmüştür. Kumarın oynayana verdiği zararlardan belki de en önemlisi kişinin suça eğilimini artırmasıdır. Yapılan çalışmada patolojik kumar oynayan kadınlarda borçlanılan miktarın daha az olduğu için suç işleme miktarında daha az olduğu görülmüştür. Kadınlar acı veren uyaranlara bağlı ortaya çıkan ruhsal zorlayıcılardan kaçabilmek için kumar davranışına yöneldiği görülmüştür. Patolojik kumar oynamak için erkek olmak, siyah ırk, boşanmış/dul/ayrılmış olmak, kadınlarda orta yaşta olmanın riski artırdığı belirtilmektedir (deCastro ve ark. 2005).

Uzm. Psikolog Alper Aksoy

İlgilenebileceğiniz diğer bağlantılar:

Kumar Bağımlılığı Hakkında siteiçi bağlantılar
Kumar Bağımlılığı Hakkında sitedışı bağlantılar
Kumar bağımlılığı Kumar bağımlılığı
Kumar bağımlılığı tedavisi Kumar tedavisi
Kumar bağımlığının seyri
Kumar ve Aile
Kumar bağımlılarının kişilik özellikleri Sevdiğim insanın kumar sorunu mu var?
Kumar bağımlılığı ve bahis oyunları Tekrarlama sıklığı
Kumar bağımlılığı risk faktörleri Kumar bağımlılığı olan aile bireyine yardım etme
Kumar bağımlılığı türleri Kumar bağımlılığı olan kişilerde intiharı önleme
Kumar bağımlılığında sınıflama Patolojik kumar bağımlılığı
Kumar bağımlılığının belirtileri Tekrarlama sıklığı
Kumar bağımlılığının eştanısı Kumar bağımlılığı ile ilgili 10 soru
Kumar bağımlığının nedenleri Kumar tedavisinin önündeki engeller
Kumar bağımlığının yaygınlığı Kumar bağımlılığı için terapi
  İyileşmeyi devam ettirmek
  Hayat tarzını değiştirme
  Kumar oynama arzusu ile baş etme
  Kumar sorunum var mı?
  Kumar bağımlılığı tedavi merkezi

 

Önemli Bağlantılar

Sigara Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Alkol Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Yeme Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Batem

Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Kumar Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Bilgi Merkezi

bilgi@bagimlilik.info.tr

İnternet Bağımlılığı Tedavi Merkezi

İş Bağımlılığı Tedavi Merkezi

Alkol Bağımlılığı Bilgi Merkezi

Kumar bağımlılığı tedavisi