Ana Sayfa Bağımlılık Alkol Bağımlılığı Madde Bağımlılığı Bağımlı Yakınları Di�er Ba��ml�l�klar

BA�IMLILIK B�R KADER DE��LD�R, TEDAV� ED�LEB�LEN B�R HASTALIKTIR.

Ba��ml�l�k Hakk�nda

Ba��ml�l�k nedir?

Ne kadar zamanda ba��ml� olunur?

Psikoaktif maddeler ve ba��ml�l�k

Ba��ml�l��� etkileyen di�er etmenler nelerdir?

Ba��ml�l�k riskini art�ran �evresel etmenler nelerdir?

Ba�ar�l� bir ba��ml�l�k tedavisinin prensipleri nelerdir?

Ba��ml�l��� etkileyen risk ve koruyucu etmenler nelerdir?

Alkol Ba��ml�l��� Hakk�nda

Alkol ba��ml�l���

Alkol yoksunlu�u (craving)

Alkol kullan�m�n�n yol a�t��� bozukluklar

Metil alkol zehirlenmeleri

Madde Ba��ml�l��� Hakk�nda

Madde kullan�m� nas�l anla��l�r?

Gen�ler neden madde kullan�r?

Gen�ler hangi maddeleri kullanmaktad�r?

�lkemizde madde kullan�m yayg�nl���

Madde kullan�m�n�n �nlenmesinde ailenin rol� nedir?

Madde kullan�m�n� �nlemede anne-babalara yap�labilecek �neriler nelerdir?

hublot replicafake hublot for salefake breitling for salebreitling replica watchesfake omega for salerolex submariner replicafake rolex submariner watches

�la� olarak kullan�lan ba��ml�l�k yapan maddeler

Ba��ml�l�k Testleri

Alkol kullan�m bozukluklar�n� saptama �l�e�i

Fagerst�rm sigara ba��ml�l��� de�erlendirme �l�e�i

Xanax kullan�m�n� de�erlendirme �l�e�i

�nternet ba��ml�l��� de�erlendirme �l�e�i

Seks ba��ml�l��� de�erlendirme �l�e�i

Al�� veri� ba��ml�l��� de�erlendirme �l�e�i

Uyu�turucu madde kullan�m�n� de�erlendirme �l�e�i

 

 

Sayfam�z yenilenmektedir.

:)

Di�er �nemli ba�l�klar :

* Ba��ml�l�k

* Ba��ml�l�k nedir?

* Ba��ml�l�k riskini art�ran �evresel etmenler nelerdir?

* Ba��ml�l��� etkileyen di�er etmenler nelerdir?

* Ba��ml�l��� etkileyen risk ve koruyucu etmenler nelerdir?

* Ergenlik d�neminde risk neden artmaktad�r?

* Ne kadar zamanda ba��ml� olunur?

* Ba�ar�l� bir ba��ml�l�k tedavisinin prensipleri nelerdir?

* �la� olarak kullan�lan ba��ml�l�k yapan maddeler

* Madde ba��ml�l��� tedavi merkezi

* Sigara ba��ml�l��� tedavisi

* Sigara ba��ml�l���

* Sigara tedavisi

�nemli Ba�lant�lar

Sigara Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Alkol Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Yeme Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Batem

Uyu�turucu Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Kumar Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Uyu�turucu Madde Ba��ml�l��� Bilgi Merkezi

bilgi@bagimlilik.info.t

�nternet Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

�� Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Alkol Ba��ml�l��� Bilgi Merkezi

Kumar ba��ml�l��� tedavisi